רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. d 68/108

מכתב Bodl. MS heb. d 68/108
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.
  למהדורה ראה
  • #462, pp. 541-543
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה