מכתב: Bodl. MS heb. d 66/97

מכתב Bodl. MS heb. d 66/97

תגים

תיאור

Letter from Yosef b. Maḥfūẓ to the Nagid Shemuel b. Ḥananya, complaining about Abu Sa'id. (Information from Goitein's index cards)

Bodl. MS heb. d 66/97 97 recto

97 recto

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. עבדהא יוסף בן מחפוץ
 2. בשמ רחמ
 3. אברך אל אשר לו הגדולה ואודה //לו// בהלל גם בשירה אשר גבר ועולה וגדל ורב טובו ואשר
 4. אשר אן לו חקירה ורואה כל ולו נראה לכל חי והנקדם לקדם כל יצירה
 5. וגאותו ועוזה בשחקים גדולים הם ואן להם ספירה הו ואדונינו ועטארת ראשינו
 6. ינחמך לבי ואור עיני שמואל הנגיד נגיד עם סגולה יהי אל בירו ויגוננו בסיתרו
 7. יגדל כבודו ויצילו מחמס המלכות ויברך כל מעשה יודו ויברר וישמור ויעזור
 8. וירומם הוד כלל חמודיו אמן אן עבדהא ושאכר תפצלהא ובעץ אוצאפהא
 9. ינהי אליהא בעץ מא גרא עלי מן אבו סעיד אבן פסתקה
 10. אלדי סאלתני חצרתהא פיהא ואני משית בגאההא תלאת אשהר
 11. אלי אן עמלת לה תוקיע באבטל אלגיזיה ענה בעאדאן אגצבת
 12. אלפקיה עלינא ואיצא אן סידנא קאצי אלקצאה ולמסלמין באגמעהם
 13. ואנה וזן לשכץ בחצרתי דינאר ומא קדר עלי קצא חאגתה תם דכל
 14. בי אלי אלשריעה ואדעה עלי בגמלה וכצרני חק רסול דרהמין ואני
 15. מן כתרה מא תשדד עלי ותשכא אני אסבת ענדהום ס[. . . . . . .]
 16. תם כאנו אלסבב פי מא גרא מני עלי לחבר ישועה והו גמז עלי
 17. לאצחאב אלמאס וקצד מעי אן כאנת לי מסלקה ואסלמת גית אפתקד
 18. ולדי ענדהא יום אלסבת קצדו חרקי וגאזיתה בלאחסאן ומא ילזמני

right margin, diagonal lines at 180 degrees to main text

ובעד דלך למא עלמו | יקצין אלגואלי קאלו לי לא תעמל | תוקיע ולא תתעב הדא [אנסאן פעלה |

אלסו ואן עמלת לה שי [אבטלנאה | בקולנא אן לה חאל ודאר |

וקף כאטרי תם כתב פיה | רקעה אלי אלפקיה פיהא | קתל תם כאן

לי ענדהום | ענדהום ידיעה אדעו עלי | אנהא רהן ואסתחלפוני |

בין ידין אלפקיה אנהא | ידיעה ואדעו אן להום | ענדי עשרין דרה |

ווקרת אלימין וכרג | מעי רסול וכצרני | סתה דראהם בחרז אלפקיה |

עלי ואלרסול עלי ושלומך

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/97 97 verso

97 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום