רשימה או טבלה: T-S NS 321.80

רשימה או טבלה T-S NS 321.80

תיאור

Two leaves of an account