רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S NS 298.33

רשימה או טבלה T-S NS 298.33
  1. ציטוט
    נחמיה אלוני, הספרייה היהודית בימי הביניים: רשימות ספרים מגניזת קהיר‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 2006).
    למהדורה, תרגום, דיון ראה
    • no. 100