רשימה או טבלה: T-S NS 298.33

רשימה או טבלה T-S NS 298.33

תגים

תיאור

Book list written by Yosef Rosh Haseder. See Alloni, The Jewish Library, no. 100 (the shelf mark given there is TS NS 298.3, and should be corrected)