מסמך שלטוני: T-S NS 297.171

מסמך שלטוני T-S NS 297.171

תגים

תיאור

Receipt for the capitation tax for Khalaf b. Yaʿqūb in Fustat. Dated: Looks like 551 AH, which would be 1156/57 CE if correct. See ENA 3945.9 (PGPID 10485) for a list of related documents.