מסמך שלטוני: ENA 3945.9

מסמך שלטוני ENA 3945.9

תגים

תיאור

Tax receipt for the capitation of Khalaf b. Yaʿqūb. Trigger: ṣaḥḥa. See also: ENA 3945.9, T-S NS 297.171, T-S Ar.35.133, and T-S AS 181.31. The payer in JRL Gaster ar. 472 might be his father or son.

ENA 3945.9 recto

recto

תיעתוק

תרגום

ENA 3945.9 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 3945.9: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain