מסמך משפטי: Bodl. MS heb. e 94/25

מסמך משפטי Bodl. MS heb. e 94/25

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Jayyida, wife of a scholarly grape-presser, gives two-thirds of a house in the Hudayji street, which was her share, as a collateral against a loan of 50 dinars granted by a dyer. She remained in the house promising to pay 16 dinars as rent for two years. The remaining third was or became communal property. (Information from Mediterranean Society, IV, 280)

Bodl. MS heb. e 94/25 25 recto

25 recto

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

תרגום

Bodl. MS heb. e 94/25 25 verso

25 verso

  1. פאגבנא סואלהא ומצינא [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. ואגלקת עלינא גמיענא ומצת אחצרת מ דויד אלמדכור וגלסת
  3. הי והו לציק אלגאב אלדי נחנא דאכלה בחית נסמע גמיע מא
  4. ילפט כל מנהמא בה ונחק כל מתכלם מנהמא וקאלת לה יא דאוד
  5. אסמע מא ביננא אחד ארגע אלי אללה ולא תטלב מא ליס לך בחק
  6. לך ענדי סוא כמסין דינ כיף תטאלבני בסתה וסתין דינ אכדנא
  7. מנך ען תמן אלדאר שי זאיד ען כמסין חתה כתבת אלותיקה בסתה
  8. וסתין עלי
תנאי היתר שימוש בתצלום