רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. e 101/17

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. e 101/17

תגים

תיאור

Account of Abu al-Maʿālī(?), specifying weight and prices of goods. On verso there are further accounts, involving ward murabbā (rose petal jam). Someone with the title "al-Segulat" (אלסגלאת) appears in the header. There is one line in Arabic script at the bottom, probably part of the same reckoning.

Bodl. MS heb. e 101/17 17 recto

17 recto

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

תרגום

Bodl. MS heb. e 101/17 17 verso

17 verso

  1. שרח חסאב אלשיך אבי אלמעאלי
  2. עדל סע ז וקירטין וזנה שתצא אלתמן נו
  3. עדל סער ז אלא רבע וזנה תתז אלתמן נב
  4. עדל סער ז אלא רבע וזנה תתכד אלתמן . .
  5. עדל סער ז אלא רבע וזנה תשצו אלתמן .נ
  6. עדל סער ו> וזנה תתז אלתמן //נב// וסבע.
  7. . . . . . . . . .].[.].[. . . . .]. . .[. . . . .]ל.[
תנאי היתר שימוש בתצלום