מסמך משפטי: Bodl. MS heb. e 101/15

מסמך משפטי Bodl. MS heb. e 101/15

תגים

תיאור

Legal testimony. Dated: Wednesday the 6th of Ḥeshvan, which Goitein identified as October 1231 CE, based on the surmise that this document belongs together with Bodl. MS heb. e 101/14. The testimony describes how Shamun b. al-Muzanjir was attacked by his brother, ʿImrān, while sewing in the store of Simḥa. Shamun didn't lift his hand against his brother for this happened in the presence of Jews, Muslims and Christians. (Information from Mediterranean Society, III, p.47; V, pp. 305, 306)

Bodl. MS heb. e 101/15 15 recto

15 recto

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. למא כאן יום אלאתנין אלסאדס מן שהר מרחשון גא שמון
  2. בן אלמזנגר קעד עלי דכאן ר שמחה יכיט ואדא באכיה
  3. עמראן וקף וקאל ל[[סמ.]] שמחה אנצף ביני ובין הדא ידפע לי
  4. שיי קאל לה שמון מא לך ענדי שי קאם עמראן מסך
  5. באטאוק שמון ולחיתה וכנקה ולם ימד שמון אידה
  6. לעמראן אכוה בחצר יהוד ומסלמין ונצארא וגרא
  7. חילול השם ושלום

ש

  1. שלמה בירבי אליה סט עד

תרגום

Bodl. MS heb. e 101/15 15 verso

15 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום