מסמך משפטי: Bodl. MS heb. e 101/13 + Bodl. MS heb. f 102/43

מסמך משפטי Bodl. MS heb. e 101/13 + Bodl. MS heb. f 102/43

תגים

תיאור

Two fragments of the same legal document, dated 1532/1220-1221. The physician Abū l-Maḥāsin Yefet b. Yoshiyya and the sugar merchant Abū l-ʿIzz b. Abū l-Maʿānī declare that they had operated a sugar factory for many years together, but were now unable to pay the heavy government taxes any longer. (Information from Mediterranean Society, II, p. 580)

Bodl. MS heb. e 101/13 13 recto

13 recto

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

Bodl. MS heb. e 101/13

 1. נקול מן אתבת כטה אכר הדא אלמסטור אנה למא כ[אן פי יום
 2. שנת אלפא וחמש מאה ותלתין ותרתי שנין לשטרות [
 3. מותבה רשותיה דאדונינו נגידינו אברהם הרב המ[
 4. דגל הרבנים יחיד הדור ופלאו הנגיד הגדול ירום הוד[ו
 5. אלמחאסן אלמתטבב מרור יפת הכהן הזקן הרופא [ בר יאשיה
 6. הזקן היקר נע וקאל לנא אעלמו אני כנת קד [
 7. אלעטאר הלוי הזקן היקר נע פי מטבך סכר מ[.
 8. ואעטינא ואנכסר עלינא לדיואן אלסלט[אן

Bodl. MS heb. f 102/43

 1. ] שמרו
 2. ] בפסטאט מצרים דעל נילוס נהר[א
 3. ] המ]ובהק הפטיש החזק נר המערבי
 4. ] ויגדל כבודו חצר אלינא אלשיך אבו
 5. אלמחאסן ] היקר בר כגק מרור יאשיה הכהן
 6. ] שארכה אבו //אלעז// אלסכרי בן אבו אלמעאני
 7. מ]ד[ה טוילה ואבענא ואשתרינא ואכדנא

תרגום

Bodl. MS heb. e 101/13 13 verso

13 verso

Bodl. MS heb. f 102/43 43 recto

43 recto

Bodl. MS heb. f 102/43 43 verso

43 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום