רשימה או טבלה: T-S NS 264.53

רשימה או טבלה T-S NS 264.53

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. The name Barakāt ha-Levi appears.