רשימה או טבלה: ENA NS 2.1

רשימה או טבלה ENA NS 2.1

תגים

תיאור

Accounts of Arus b. Yosef. (Information from Goitein's index cards). See PGP 20645

ENA NS 2.1 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

} column 1

 1. נצר קנב. נצרך קע
 2. לה לח רטל ולה צ רטל ציף
 3. . . . . קכג רטל ית. .
 4. ולה ק רטל צעפי טו רטל
 5. . .ת קע ומוע. . ירח
 6. ו.צת ל. . זבידה מ. . .

_______________________

 1. חמל .ת[. . .] //ע.דדם// רצ . . .
 2. ולה //. . .ש// קפג חל. . . . . .
 3. קד
 4. ל. .ל. ל.ג ק. . ל. .
 5. ש. . שפב . . . . .ח.
 6. קס. . . . . . .ל . .ל. ל.
 7. לרצף אלי ו.ף ל . . אלוי.
 8. רצ. . . . . . ק. . . . . . . .
 9. ואלבאקי ענד . . . . . . . . פל

_______________

 1. יוסף ה רתי פ .ןתי ק . .טק
 2. וכירת ררת.ן וקכתן כצ רצ.
 3. לה פיה .ט . .ת ק רטל ש. .

column 2

 1. ענדך עדיד אל.א.א. ק וצ
 2. לח וות.

_______________

 1. ענד ל. .צ.ו למנוצ. . .ל צנף קיט
 2. כתב ען ענדך אלשפ

_______________

 1. וש. . יצ. . מל. . וע. .
 2. ה אמל וצצצ אל. . . . רטל
 3. ענד גרא.[.] צ.הו.ש.
 4. ד ו. . . . .ן סו. .

______________

 1. נצר עלאן ס. .ל . . . .
 2. לה י. סל. צנף ע. . . .ל. . . . .
 3. ס.תי ילוס. .ן כתי.אן [[. . . . . .]]
 4. [[וצ. . . יח. .]] ולה כ.א. .
 5. אן גהה .ל .א. . עלי קמ. . . .
 6. ולה כה . . . יב הל. ותמן

______________

 1. ול. . . .לף ו. . .>ו. . .
 2. ל.ו . .ן . .ל. . . . . . . [. .
 3. ולה .ן חוסן יג .רח

________________

 1. . . . .ד . > >.
 2. ולי צנף ח. . . . .
 3. אר[[אלאו.ד . . . .ק טו . .]]
 4. מ רטל סגיר . . . .צ. . . .
 5. קרצהא . .ל. . וו.ע
 6. אלקצ. .[[. . . . . . . .צת.לצ.ף]]
 7. . . . .

תרגום

ENA NS 2.1 2

2

ENA NS 2.1 3

3

ENA NS 2.1 4

4
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 2.1: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain