רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: ENA NS 17.21

מסמך משפטי ENA NS 17.21
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Rivlin, הירושה והצוואה במשפט העברי‎ (in Hebrew) (Ramat Gan: Universitat Bar Ilan, 1999).
  למהדורה, תרגום, דיון ראה
  • 323-324
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה