רשומה קשורה ל-מכתב: ENA NS 17.13

מכתב ENA NS 17.13
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה