מכתב: ENA NS 17.13

מכתב ENA NS 17.13

תגים

תיאור

Letter of request for help, probably sent to Abu al-Wahsh. The letter begins with words of praise.

ENA NS 17.13 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. תקובץ עוד בתוך אומא פ. .ה וישיב צור לעם גו
 2. פתח ידך לכל אביון ועני ויתוסיף ממוניך ות[
 3. ותזכה עוד לנין נכון וישר בעת תשים לפניך למ[
 4. שנות חיים כאליה ו.מ.[. . .]אשר שרת בא[. . . . .] ור[
 5. פדיני נא וגאליני בעניי והרחיב לי במו מ[
 6. תהי ברוך לבוראיך ותודה למו צורך עלי א[
 7. אריד מן מולאי אלשיך אבי אלוחש אלעצ.[
 8. פסיקתי לאן אלזמאן צעב מא לי תצרף פי [
 9. יעוד על וקד צאר עלי ראתב ובני תורה
 10. מא להם אלא אללה וישראל לאנהם שבה
 11. אלצלאל האולי בהאלי מצבוטין פתגתהם
 12. . . . . . . . .] מעי לעל [. . . . . . . . .] יעוד עלי חאלי [

תרגום

ENA NS 17.13 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 17.13: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain