מסמך משפטי: ENA NS 17.12

מסמך משפטי ENA NS 17.12

תגים

תיאור

Marriage contract (ketubba) of a divorcee. The grand total of the marriage gift and dowry is 39 dinars. Dated ca. 1000. (Information from Mediterranean Society, III, p. 397)

ENA NS 17.12 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ]. . . . . . . .[. . . . . . . . . . . . . . . .
 2. ]ות ליה לאינתו ויהב לה עשרין וחמשה זוזי [. . .
 3. ] לה על כתובתה חמש עשר דינרין דדהבא
 4. על] והי עשרה דינרין ודין נדוניא דיהנעלת
 5. ]אע אצפר שוון תלתה דינרין קמיץ ורדאוין שוון
 6. ] סריר סאסם ופראשין ואתנעשר מכדה שוון
 7. ]. . . . . . . . . . . . . . . . שוון . .[. . . .]. . . . . .
 8. ] דינרין מקדמה כימכת ומה דאית בה שויא חד
 9. ] ונדוניא תלתין ותשעה דינרין דדהבא ועשרין
 10. ] שלמה ועל ירתוהי בתרוהי אחריות כתובתא
 11. ] גלימא דעל כתפיה דלא כאסמכתא ודלא
 12. ] כתובתא מן יומא דנן ולעלם וקנינא מן משה
 13. ]לאה דכתיב ומפרש לעי.ל.

נ ת א ה

 1. ]שמואל בר שכניה

. ל ה . ץ

תרגום

ENA NS 17.12 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 17.12: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain