מסמך משפטי: ENA NS 16.11

מסמך משפטי ENA NS 16.11

תגים

תיאור

Deathbed declaration in the hand of Ḥalfon b. Menashshe, right upper corner. An old widow who had given her maidservant half of a house and the rest of her belongings asks her to renounce one eight of the share in the house, which she wishes to give to her sister's daughter, Najiya. (Information from Mediterranean Society, V, pp. 134, 442)

ENA NS 16.11 recto

recto

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתחתא כן הוה חצר אלינא מן סאל[נא אלדכול אלי
 2. אלמנת אלשיך אבו עלי מר ור יפת הזקן נע דידיע בן אלצבאג פדכלנא אליהא פאלפינאהא [ומעהא נאגיה בנת
 3. הזקן נע זוגה מר ור מבשר הלוי המכונה אבו נצר בר מר ור סעדיה הלוי נע ב. . .[
 4. . . .]א עארפה במא תקול ובמא יקאל להא ובמא תאכד ותעטי כסאיר אלנאס
 5. . . . . .] ונסבה וסאלנאהא ען אלזמאן ואלמכאן ואלאואן וען עדה אשיא ממא יגב סוא[ל
 6. . .]. . תוקף פי אלכלאם ולא תלגלג פי אללסאן ווצת אלינא מחמת מיתותה והכד[א
 7. וכתבת צואה וגעלתהא תאבתה אלדהר צמנתהא אן תכון נצף גמיע הדה אלדאר [
 8. אלחראני אללציקה באלדאר אלמערופה קדימא באלשיך אבו אסחק בן טיבאן רצי אללה [
 9. ללוציפה אלתי כאנת לי ואעתקתהא אלמדעאה נשו .ל. . . . .קלד[. . . . . . . .]אל[
 10. מע סאיר מא אכלפה בלפט מתנה גמורה מעכשו וגע[לת
 11. נאגיה דא פטרתהא בה מן גמיע ארתי חסב מא ישהד [
 12. הקדש פאנני קד קאם פי נפסי אן אגעלה לסאנה [
 13. דלך פאסתעיד מן וציפתי אלתמן מן חצ[
 14. קלנא להא אלנאס יגתנמו תואב ימ[
 15. פלמא סמעת אבנה אכתהא [
 16. להא שי תעוצני בה ע[
 17. בין אבנה אכתהא [
 18. גיר מקסום [
 19. קד [

תרגום

ENA NS 16.11 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 16.11: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain