מסמך משפטי: ENA 4020.9

מסמך משפטי ENA 4020.9

תגים

תיאור

Legal document. Apprenticeship agreement. Dated: Ṭevet 1462 Seleucid = December 1150 / January 1151 CE. Location: Fustat. Written in the jurisdiction of Shemuel b. Ḥananya ha-Nagid, between Abū al-Faraj al-Musta‘mil b. Shelomo and Hillel b. Sālim. Abū al-Faraj gives Hillel 100 dirhams as an absolute debt and the latter agrees to work until the amount is repaid. If Hillel wishes to leave this employment, he must pay the entire balance of the debt. It seems that Abū al-Faraj is also to pay Hillel a wage, though the amount is unspecified. Repayment of the debt is to be recorded on the document itself. Abū al-Faraj is referred to as "his teacher", though his trade is not clear from the document; he is simply called "the [government] employee". This and the fact that Hillel indentures himself to Abū al-Faraj with the loan, suggests an apprenticeship relationship, though the nature of the work itself is unclear. (Information from Lieberman, "A Partnership Culture", 63–64.) See ENA NS 19.13 (PGPID 11359) for a similar contract.

ENA 4020.9 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]לקנות קנין גמור חמור בכלי הכשר לקנות בו מעכשיו
 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .].אין אן ענדה ופי קבלה ודמתה ודרכה וכאלץ מאלה
 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]שיך אבו אלפרג אלמסתעמל בן רב שלמה הזקן סט מאיה
 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] וחקא ואגבא חוב גמור ומלוה זקופה עליה ועלי
 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מ]עלמה הדא ולוראתה בעדה באוכד שרוט אלאחריות
 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] מלכה כמא כתבו רבותינו זל פי מתל דלך ואנה יופי
 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] מתי מא אלתמסה מנה בלא ממאטלה ולא אחתגאג
 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]לא יופי מעלמה אבו אלפרג דנן מן גמלה הדה אלמאיה
 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] אתבאתה ורא הדא אלשטר ומתי אדעא ופא שי
 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] אן קול[ה . . . . .] מקבול וכאן כלאם אלשיך
 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]בקא לה ענדה מן הדא אלדין ולו אדעא בה ען
 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]ימין אלבתה ואפילו על ידי גלגול ואפילו חרם
 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] אבו אלפרג דנן קנין שלם בלפט מעשיו ברצונו
 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .].צי באלצבר בהדא אלדין עלי הלאל הדא
 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]דש טבת דשנת אלפא וארבע מאה ו[שתי]ן ושתי[ם
 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]נהרא מותבה רשותיה דאדוננו שמואל הנגיד
 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כת]מנא עליה בחדש טבת אתסב לשטרות והכל קיים
 18. . . . . . . . . . . . . . . . ה]לל בן סאלם אלמדכור אנה ילאזם אלעמל ענד מעלמה אבו אל
 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . .] חין אסתופא אבו אלפרג אלמדכור מן עמל הלל הא(!) גמלה הדא
 20. . . . . . . . .] ותמאמה פמתי מא טלב אלכרוג מן ענד מעלמה הדא ואלעמל ענד גירה
 21. . . . .] עלי נפסה באלקיאם לה בגמלה הדא אלדין או מא עסאה יכון קד תבקא מנה
 22. דפעה ואחדה בלא תאכיר טבת מקשוט פי מכאנין ותרתין על הגרד ומלחק והכל
 23. קיים

תרגום

Phillip Ackerman-Lieberman, "A Partnership Culture: Jewish Economic and Social Life Seen Through the Legal Documents of the Cairo Geniza" (PhD diss., Princeton University, 2007).

Recto

 1. […] to effect a complete and weighty qinyan, with an item suitable for doing so, effective immediately
 2. […] that he owes him, and that he has in his possession or (in someone else’s possession) on his behalf, and it is his responsibility (to pay him) out of his own means
 3. […] the Elder Abū al-Faraj al-Musta‘mil b. master Solomon the Elder, (may his) e(nd be) g(ood), one hundred
 4. […] and a binding obligation, a complete obligation, and an outstanding loan against him and upon
 5. […to] this [tea]cher of his and to his heirs after him, with the most certain stipulations of responsibility
 6. […] his property, as our Sages (may their) m(emory be) f(or a blessing) wrote in the like, and that he will pay
 7. […] whenever he requests it from him without delay, and without presenting
 8. [evidence…] his teacher Abū al-Faraj will not pay the amount from this hundred
 9. [dirhams…] its establishment on the reverse of this document, and when he demands some payment
 10. [therefrom…] that [his] statement […] is accepted, and the words of the Elder
 11. [Abū al-Faraj…] remained with him from this debt, and if he demands therein that
 12. […and no] oath whatsoever, even rider oaths and even ḥerem
 13. [setam…We performed a qinyan with] this Abū al-Faraj, a complete qinyan, with the formula “effective immediately”, in accordance with his intent
 14. […and he agr]ees to renounce this debt till the new moon of this (month)
 15. […m]onth of Ṭevet of the year one thousand four hundred and [sixt]y-tw[o]
 16. […] situated along the [Nile] River, in the jurisdiction of our lord, the Nagid Samuel
 17. […sig]ned it in the month of Ṭevet (in the year) 1462 (of the Era) of Documents. Everything is enduring
 18. […] the aforementioned [Hi]llel b. Sālim that he is obligated to work with his teacher Abū al
 19. [Faraj…] until the aforementioned Abū al-Faraj has received from the work of this Hillel the total of
 20. […] and its completion. Whenever he he wants to leave this teacher of his, and the work is with someone other than him,
 21. […] upon himself in paying the total amount of the debt, or that which might possibly have been left over from it,
 22. he alone will pay it without delay. “Ṭevet” is scraped off in two places and repeated (that is, rewritten) upon the scraping; and appended: “Everything is
 23. enduring.”

ENA 4020.9 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 4020.9: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain