מסמך משפטי: ENA 4020.36

מסמך משפטי ENA 4020.36

תגים

תיאור

Legal statement, signed by Nethanel b. Moshe and Shemuel b. Saadya ha-Levi, who is also the scribe, concerning a lawsuit regarding a house. One of the parties 'had had a writ drawn up according to Islamic law, which benefited him. Dated Tammuz 1477/ June 1166

ENA 4020.36 2

2

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .] מעהם פי אלגזו אלמדכור וישהדוה
  2. אלמבלג אלמדכור ואלדי ען אלגזו אלמדכ[ור] פקאלו לה [. .]מהא אחצר
  3. אלמסטור אלמדכור פאן שהד בדלך וכאן קד כתב פיה מא ינתפע בה
  4. פי שרע אלאסלאם מנפעה לם תכן פי כתאב אלצדקה אלדי //כאן// כת/א/ב להם
  5. באלגויים יג[. . .]ם ענהא אחתסב לך בה וכרג מן ענדא יום אלכמיס
  6. אלאול מחדש תמוז אתעז עלי אנה יחצרה פי יום אלאתנין אלכאמס
  7. מן אלשהר אלמדכור ולם יחצר //שי// ב[. . . .] חצרתהא בדלך לתרי פיה
  8. ראיהא אלעאל ושלום הדרת גאונינו ישגה לעד אמן נצח סלה
  9. נתנאל בר משה נע שמואל בר סעדיה הלוי נע

תרגום

ENA 4020.36 1

1
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 4020.36: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain