מסמך משפטי: ENA 4011.64

מסמך משפטי ENA 4011.64

תגים

תיאור

Quittance for Saʿadya b. Avraham ha-Levi on 4 dinars he had owed. Location: Minyat Zifta. Dated: last decade of Iyyar 1489 Seleucid = May 1178 CE. In which the agent of the widow Naẓar bt. ʿAbdallah acknowledges receipt of 4 dinars from Saʿadya ha-Levi b. Avraham and releases him. Signed are Elʿazar b. Yehuda ha-Kohen, Sheʾerit b. Maṣliaḥ ha-Levi the cantor, and then there is a qiyyum by Shabbetay b. Avraham ha-Dayyan he-Ḥaver. (Information from Goitein's index cards.)

ENA 4011.64 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. מן גיר קהר ולא [גבר ולא סהו ולא עלה
 2. שי מן מרץ ולא [גיר דלך מן גמיע מפסדאת
 3. קבצת ותסלמת מן אל[.]. .[. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4. אלדי ענדה והו ארבעה דנאניר [. . . . . . . . . . . . . . . .
 5. אלי ופי אחריותי וצמנת לה אלדרך אן .[. . . . . . . . . .
 6. כאן אלדרך פי דלך לאזם לי דונה ובדלך ו[. . . . . . .
 7. מן מצר אלאלמנה בנת עבד אללה נע בע[. . . . . . .
 8. תק אליה בקנין גמור חמור בכלי הכשר בביט[ול . .
 9. על כל מה דכתיב ומפרש לעילא בלוא אונס בלא [. . . . . . .
 10. ויהבנא לר סעדיה הלוי בר כגק מר ור אברהם הלו[י . . . .
 11. בידה לזכו ולראיה וכאן דלך פי אלעשר אלאכיר מן איי[ר . . .
 12. אלפא וארבע מאה ותמנין ותשעה שנין למניינא דרגיל[יננא
 13. ביה בעיר מניה זפתא דסמיכא לפצטאט(!) מצרים דעל נילוס
 14. נהרא מותבה שריר וקיים
 15. אלעזר הכהן בר יהודה הכהן סט שארית בר מצליח
 16. החזן הלוי נע
 17. בפנינו אנו בית דין חתמו תר[וי שהדי]א אלין ואנן
 18. במותב תלתה כחדא הוינא [. . . . . . .]. . . .
 19. שבתי בירבי אברהם הדיין החבר תנצבה

תרגום

ENA 4011.64 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 4011.64: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain