מסמכים קשורים מסמך שלטוני: T-S Misc.8.67 + Halper 465

מסמך שלטוני T-S Misc.8.67 + Halper 465