מסמך משפטי: T-S Misc.28.87

מסמך משפטי T-S Misc.28.87

תגים

תיאור

Legal document. In Judaeo-Arabic. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Concerning [...] b. Hillel ha-Zaqen and Yosef b. Moshe ha-Kohen (see T-S NS 321.12 (PGPID 9213)) and partnership dealings. Mentions 20 dinars.