רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S Misc.28.55

מסמך משפטי T-S Misc.28.55
  1. ציטוט
    Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).
    כולל digital edition