רשימה או טבלה: T-S Misc.11.29

רשימה או טבלה T-S Misc.11.29

תגים

תיאור

Accounts in Arabic dated June/July 1824 (Dhū l-Qaʿda 1239).