מסמך משפטי: T-S J2.5

מסמך משפטי T-S J2.5

תגים

תיאור

Responsa. Responsaum of הרא"ש כלל סו, סימן ז. AA