רשומה קשורה ל-מכתב: L-G Misc. 35

מכתב L-G Misc. 35
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #605
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, "Tyre-Tripoli-'Arqa: Geniza Documents from the Beginning of the Crusader Period,"Jewish Quarterly Review 66, no. 2 (Philadelphia, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 1975), 69–88.
  כולל digital translation