רשומה קשורה ל-מכתב: CUL Or.1080 J154

מכתב CUL Or.1080 J154
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #131, pp.366-367
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, "מסחר היהודים בים התיכון בתחילת המאה האחת עשרה: ג‎" (in Hebrew), Tarbiz‎ 37, no. 2 (Jerusalem: Mandel Institute for Jewish Studies, 1968), 158-190.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 158-159