רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: CUL Add.3358

מסמך משפטי CUL Add.3358
 1. ציטוט
  משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
  לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
  • Doc. #5, pp. 147-149
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  למהדורה ראה
  • #229
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה