רשימה או טבלה: CUL Or.1081 J38

רשימה או טבלה CUL Or.1081 J38

תגים

תיאור

Account of the Qodesh: personal account of a parnas, ca. 1040. Small fragment, the right part of a leaf, in which Yefet b. David b. Shekhanya listed his current pecuniary operations, on the 24th day of Tammuz. Revenues and expenditures were listed together as they developed. (Informtion from Gil, Documents, pp. 189 #19)

CUL Or.1081 J38 1v

1v

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
 1. ד איאם בקת מן תמוז
 2. צאלח אלבגדאדי מרתה
 3. אלדי קבצה מני בן אל[
 4. ארבעה דר ונצף[
 5. ונצף א[
 6. דר דארה סתה[
 7. תמ\נ כשב דינאר נ[
 8. קבץ בן אלגבאן וא[
 9. עמל אלאקרע יומין [
 10. תוראב ותמן סמאו[
 11. וקבץ אלחבר רקע[ה
 12. דר` ונצף

תרגום

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
 1. On the 25th Tammuz 

 2. Ṣāliḥ al-Baghdādī, his turn(?): 

 3. collected from me by b. al- …. 

 4. 4 1⁄2 dir. .... 

 5. and a half .... 

 6. dir. His compound, 6….

 7. Paid for wood, 1 dinar .... 

 8. Collected by b. al-Jabbān

 9. Work of al-Aqraʿ, for two days .... 

 10. .... earth, and paid for.... 

 11. Collected by al-Ḥāvēr by a note, 

 12. 1 1⁄2 dir. 

 

CUL Or.1081 J38 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Or.1081 J38: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.