מכתב: CUL Or.1080 J45

מכתב CUL Or.1080 J45

תיאור

Letter from one of the followers of Natan b. Avraham, from Jerusalem, fall 1038. Fragment.

CUL Or.1080 J45 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

ULC Or 1080 J 45r, ed. Gil, Palestine, pp.311-313 (Doc. #182) C.B. 02-05-88 (p) Fragment of a letter from one of the followers of Nathan b. Abraham, from Jerusalem, fall 1038.

 1. בנפסה [ ] וצעב דאליך עלי[ ]רה
 2. מחצור פי [ ]שי[ ]פי[ ]גא בן אלפאסי מן דמשק
 3. ומעה תוקיע אלי קהל ישראל באן יצפח אלקבאיח ונזל
 4. מעה פי מוצע א[מ]צא מעה אלכניס ודרש ויוסף ישמע וטלע
 5. מעה אלקדס הו ובן דוד[ו] וחברו יו[סף] אלה ווצלו אלגבל ויוסף י[קול]
 6. אלשיר בין ידי בן אלפאסי פאהאנו אללה בדלך וכשף סו
 7. דיאנתה ואבאח בן אלפאסי שהור ישראל לצרב אלבו[קאת ?]
 8. ושלמה ויוסף ראציין בדלך תם אתפקו עלי פתנה [ ]
 9. בין ישראל וגאו וקת אלחרם ואחרמו עלי כל מן יבזה את מועדי

י

 1. ייי אלדי נקלת אלנאקלה והו שי לם יגרי במתלה עאדה ואנמא
 2. אלגרץ אלפתנה ליגדדוהא בין ישראל ליתרו סו ויטרו לנפוסהם
 3. דכר וקד כאן תם להם דלך מהמא כאנו אלנאס יטנו פיהם
 4. דיאנה ואלאן פקד כשף אללה סו דיאנתהם וקד גרי עכס
 5. עטים פי אלגבל ולם יתהנו אלנאס חג ואמתחנו מן ישראל
 6. כתיר ולמא ערפוה אלשיוך בני שועה בן סמחון לשלמה
 7. סו דיאנתה וביעה אלהקדשות פאמתחנו וצרבו טאיפה
 8. שלמה לאביהם למא כלו בה ולם יכלוה אלי עלי אנה מיית
 9. חתי אנה/ם/ עצו אצבעה חתי //בלא// אלי אלעצם יקולו מא מאת
 10. הו יתעאיד תם נזל יום שמיני עצרת אחרם כלי בשר
 11. בחלב מגדד ופסכו אלתקנה ולם ירצו ישראל בשי מן
 12. דלך בל אנחאזו אלחגאג אלי דאר בני שויע ואכדו כט
 13. וצלו עלי רבנו נתן גאון ואלאן יא ישראל המעט לנו את
 14. עון פעור מא יכפא מא גרי בין אלטאיפתין חתי
 15. יגדדו הולא אלפתנה וקד אגתמעו אלחגאג באלרמלה
 16. יום שבת בראשית אלי מגלס רבנו נתן גאון ולם יבקא
 17. פי אלכנאיס אחד וסאלוה אן ידרש פדרש ופרחו
 18. אלנאס בדאליך אל [ ] פי אל [ ]

....

תרגום

CUL Or.1080 J45 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Or.1080 J45: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.