מסמך משפטי: CUL Or.1080 J208

מסמך משפטי CUL Or.1080 J208

תיאור

Draft of the beginning of a court record. Location: Fustat. Dated: Middle decade of Iyyar 1689 Seleucid = May 1378 CE, under the authority of the Nagid ʿAmram. Avraham b. Yosef b. Abū l-Fakhr appears before the court and makes a declaration. The continuation was either lost or (more likely) left unwritten.

תיעתוק

Eliyahu Ashtor, History of the Jews in Egypt and Syria under the Rule of the Mamlūks‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1970), vol. 3.

  1. בתאריך אלעשר אלאוסט מחדש אייר שנת אתרפט לשטרות למניינא דרגילנא לממני ביה
  2. הכא בפסטאט מצרים דעל נילוס מותבה רשותיה דאדוננו
  3. ב]תאריך אלעשר אלאוסט מחדש אייר שנת אתרפט לשטרות למניינא דרגילנא
  4. לממני ביה הכא בפסטאט מצרים דעל נהר נילוס מותבה רשותיה דאדוננו [נגידנו
  5. הודנו והדרנו צניף תפארתנו ועטרת ראשנו מרדכי זמננו מרנו [ורבנ]ו עמרם
  6. הנגיד הגדול המעוז המגדול הרב המובהק הפטיש החזק נגיד הנגידים וגדול
  7. ליהודים מרדכי הזמן צנצנת המן הרועה ה[נאמן נגיד ע]ם לא אלמן עוז השררה
  8. מקל התפארת ראש ישיבתה של תורה הטהורה [יהי שמו לעול]ם כירח יכון עולם אנס
  9. כן הוה חצר אלינא אנן [חתו]מי מטה אלשיך אברהם אבן יוסף אבן אבי אלפכר וקאל לנא
  10. ] מא כאן

תרגום