רשימה או טבלה: T-S AS 201.110

רשימה או טבלה T-S AS 201.110

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2019

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. The hand may be known. Dating: 11th or 12th century. Mentions goods such as pepper, cinnnamon, brazilwood, and myrobalan.