רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S 8K22.2

רשימה או טבלה T-S 8K22.2
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book vol. 6 (unpublished)‎ (in Hebrew).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • ו20א