רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 8J9.9

מסמך משפטי T-S 8J9.9
 1. ציטוט
  Amir Ashur, "שידוכין ואירוסין על-פי תעודות מן הגניזה הקהירית‎" (in Hebrew) (PhD diss., n.p., 2006).
  למהדורה, תרגום, דיון ראה
  • 252-255
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition