מסמך משפטי: T-S 8J9.18

מסמך משפטי T-S 8J9.18

תגים

תיאור

Agreement to pay back a debt. Dated: Friday, 9 Nisan 1576 Seleucid = 27 March 1265 CE. Hanāʾ, the wife of Khuḍayr al-Qalyūbī, promises to pay 10 nuqra dirhams to Sadīda bt. Abū Naṣr al-Ṣabbāgh for 6 pearls of amber (kharaz ʿanbar), otherwise she will be liable to excommunication (taḥt al-nidduy). The payment will be due 15 days after the holiday. No signatures. (Information in part from CUDL and Goitein's index card.)

T-S 8J9.18 1r

1r

תיעתוק

Eliyahu Ashtor, History of the Jews in Egypt and Syria under the Rule of the Mamlūks‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1970), vol. 3.
  1. למא כאן יום אלגמעה תאסע ניסן שנת אתקעו
  2. לשטרות [[חצרנא]] נפד אלקנין מן הנא זוגה כציר
  3. אלקליובי אן ענדהא ופי דמתהא לסדידה בנת
  4. אבו נצר אלצבאג נע עשר דראהם נקרה גראמה
  5. סת כרז ענבר תקום להא בה בעד אלמואעד
  6. בכמס עשר יום ואד לם תקום להא הנא אל
  7. מדכורה בעד הדה אלמדה כאנת תחת אלנדוי
  8. ועהדנא עליהא בדלך פי אלתאריך
  9. אלמדכור ושלום

תרגום

T-S 8J9.18 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 8J9.18: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.