מסמך משפטי: T-S 8J8.5

מסמך משפטי T-S 8J8.5

תגים

תיאור

Deed of sale for a female slave between Bu al-‘Izz b. al-Shaykh bu ‘Imran al-Sharabi and Bu al-Ḥasan, the teacher, executed in the presence of Bu al-Fadl al-Radwi. Dated Iyyar 127 of the Seleucid Era (= 1216 CE). A few lines of unrelated jotting are below. EMS

T-S 8J8.5 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. אקני מן אלשיך בו אלעז בן אלשיך בו עמראן אלשראבי נע'
 2. אן כל גראמה אן יגרמהא אלשיך בו אלחסן אלמלמד
 3. מן סבב דהב אלעהדה בתאע אלגאריה אלדי אשתראהא
 4. אלשיך בו אלעז מן אלשיך בו אלחסן מן
 5. דנאניר עלי אלשיך בו אלעז אל
 6. בדלך בחצור אלשיך בו אלפצל אלרצוי בתאריך יום
 7. אלה אלכאמס ועשרין מן אייר קכח' לשטרות
 8. מנארה אראעה
 9. ומרתבה חאפצי
 10. גוכאניה ביצא ומכאד רמאני
 11. תקטעת נקאב אביץ תקטע
 12. זוג מד וסטין אזרק ואביץ נקאב מני תקטע

תרגום

T-S 8J8.5 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J8.5: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.