מסמך משפטי: T-S 8J8.17

מסמך משפטי T-S 8J8.17

תגים

תיאור

Transfer of amounts of dinars made for a loan or partnership (qirḍ) in front of witnesses. Signed by Yusuf b. Faraj al-Fasi and Dawud b. Nahum, who signs twice. (Information from Goitein’s index cards) EMS

T-S 8J8.17 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. פ
  2. ]כתבו שהאדתה אספל הדה אלכטין אנה קרץ מן הבה אל
  3. ]ון ארבעה וסבעין דינאר ונצף אלדי ניפהא מאיה וארבעה
  4. ]כע כמסה ותמנין דינארא ואלדי נעלמה כתבנא ושהדנא
  5. ]תה לתמאניה ועשרין יומא כלון מן שהר אדר שנת
  6. ] במצר יוסף בר פרח ננ פאסי דאוד בר נחום ננ
  7. דאוד בר נחום ננ

תרגום

T-S 8J8.17 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 8J8.17: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.