מסמך משפטי: T-S 8J7.6

מסמך משפטי T-S 8J7.6

תיאור

An agreement between two cantors and Yosef b. Yiṣḥaq. Recto: end of a legal document, apparently concerning an inheritance, signed by Yosef b. Yiṣḥaq, Ḥalfon b. Menashshe ha-Levi (1100–38 CE), Munajjā b. Shelomo and [...] b. Yaʾir, with an addendum witnessed by Natan b. Shelomo ha-Kohen, mentioning the two parties Yosef and Yīṣḥaq. Verso: jottings with names such as Elʿazar b. Ḥalfon. (Information mainly from CUDL.)

T-S 8J7.6 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ]יר ובריר וקיים
 2. יוסף בר יצחק נע
 3. חלפון הלוי ביר מנשה נע
 4. מנגא בר שלמה ננ אס
 5. ישועה בר יאיר נע

עמודה ב (בצד שמאל)

 1. שהדת עלא מא אסתקר
 2. בין אלחזאנין ובין יוסף ויצחק
 3. אלמדכורין פי הדא אלשטר
 4. מן אלפשרה בחית יתואצבו
 5. גמיע ויסעוא ויגדהדו (!) פי
 6. אסתכלאץ אלמורות ען
 7. אלמרתין אלמדכורתין פיה
 8. ובדלך שהדת אנא
 9. נתן הכהן ביר שלמה נע'

תרגום

T-S 8J7.6 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J7.6: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.