מכתב: T-S 8J7.17

מכתב T-S 8J7.17

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Letter from Abū l-Najm to Eliyyahu the Judge. In Judaeo-Arabic. Asking him to send the crimson red silk in his possession (al-maftūl wa-l-shaqīq) with a third person. The letter is torn off here, and the bottom part is missing.

T-S 8J7.17 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. בשמך רחמ שאכר תפצלה אבו אל
  2. מושב אדוננו ורבינו אליה הדיין המגדול ישמריהו צור
  3. עולמים אעלם חצרתהא אן אלשוי אלחריר אלקרמז
  4. אלדי ענדך אלמפתול ואלשקיק תסיירה מע אלשיך
  5. א[ ] קלת לך

תרגום

T-S 8J7.17 1v

1v

verso

מושב יקרת צפירת מר ור אליה הדיין ישמ צור עולמים

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 8J7.17: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.