מכתב: T-S 8J7.16

מכתב T-S 8J7.16

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Letter addressed to Ibn Sa’id b. Abu Nasir concerning an order of textiles, including two ‘khaysha’ (a type of linen cloth), a ‘tafadila’ (a tailored piece), and specificities in the colors of green, gold, and brown. “Iraqi purple” dye is also mentioned. EMS

T-S 8J7.16 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בשמך
 2. כתבת אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך [עד]ת כתב
 3. ולם יצלנא לאחדהם גואב יגעלך אללה פי חיז אלסלאם
 4. וכנת קד וגהת מע עלי אלרכאבי בן פיפאת הנדי
 5. ו ]ע אלגמיע אלדי ענדך ותציף
 6. עליהם לדהב עה אבנה עטייה תדפע לי
 7. בלג מיע פלפל מגרבל ותגעלה פי אלכיש
 8. אלדי ענד א חרסה אללה וכתבת לה פי
 9. כתאבה ידפע לך אלכישתין אלדי ענדה ותנפד
 10. לי צחבת מ אלאסמר ולא תוכד
 11. דאלך לא שר מני ל תפצלה אברא וזכאה
 12. ש ת א הדה אלמועדות כצצתה
 13. באתם אלסלאם ולעל בדינאר ארגואן עראקי
 14. ובנ דהבי ואכצר לא גיר

תרגום

T-S 8J7.16 1v

1v

verso

ח אבן סעיד בן אבו נצר נע

א שאכר תפצלה נוא

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J7.16: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.