רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 8J6.8 + T-S 13J30.3

מסמך משפטי T-S 8J6.8 + T-S 13J30.3
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  Oded Zinger, "Jewish Women in Muslim Legal Venues," in Language, Gender and Law in the Judaeo-Islamic Milieu (Leiden ; Boston: Brill, 2020), 38-87.
  כולל digital translation, תרגום
 4. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #044
  • #044
 5. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition