מסמך משפטי: T-S AS 147.39

מסמך משפטי T-S AS 147.39

תגים

תיאור

Small fragment from a ketubba. It is not the bride's first marriage.