מסמך משפטי: T-S 8J6.16

מסמך משפטי T-S 8J6.16

תגים

תיאור

Verso: Bill of divorce. Location: Fustat. Dated: 1564 Seleucid, which is 1252/53 CE. Husband: Nissim b. Sar Shalom ha-Levi of Damascus, the same husband from recto. This document was not completed. See also ENA 2559.15 (PGPID 11080) for another unsigned geṭ between the same couple from the preceding year.

T-S 8J6.16 1v

1v

תיעתוק

Eliyahu Ashtor, History of the Jews in Egypt and Syria under the Rule of the Mamlūks‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1970), vol. 3.
 1. בתלתא בשבת דהוא [תאלת עשר תשרי] דשנת אלפא
 2. וחמש מאה ושתין וארבעה [שנין] למנין שטרות דרגילנא לממני
 3. ביה ה[כא] בפסטאט מצר' [דעל] נילוס נהרא מותבה איך אנא נסים
 4. בר שר שלום הלוי ממדינת דמשק וכל שום אחרן וחניכה דאית לי
 5. ולאבהתי ולאתרי ולאתרי של אבהתי צבית ברעות נפשי כדלא
 6. אניס ושבקית ותרוכית יתיכי ליכי
 1. בתלתה בשבה דהוא [ ] דשנת אלפא
 2. וחמש מאה ושתין וארבע [ ]נין שטרות למנינא דרגילנא לממנ[
 3. ביה הכא בפסטאט מצרים ד[על] נילוס נהרא מותבה איך אנא נסים
 4. בר שר שלום הלוי ממדינת דמשק וכל שום אחרן וחניכה דאית לי
 5. ולאבהתי ולאתרי ולאתריהון דאבהתי צביתי ברעות נפשי כד לא
 6. אניסנא ופטרית ושבקת ותרוכית יתיכי ליכי

תרגום

T-S 8J6.16 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J6.16: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.