מסמך משפטי: T-S AS 147.157

מסמך משפטי T-S AS 147.157

תיאור

Bottom part of a legal document signed by Levi kohen. Dating: probably ca. 16th century.