סמי ספרותי: T-S AS 147.125

סמי ספרותי T-S AS 147.125

תגים

תיאור

Possibly a medical text, mentioning illnesses. Very dark and damaged

T-S AS 147.125 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 147.125 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 147.125: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.