מסמך משפטי: T-S 8J6.10

מסמך משפטי T-S 8J6.10

תגים

תיאור

Verso: Record of the scribe Abū l-Faraj b. Abū Naṣr b. al-Mesos in which he testifies to having received from Shelomo ha-Nasi one Egyptian dinar. He will repay by copying. Dated: end of Av 1549 Seleucid, which is 1238 CE. No signatures. (Information from Goitein's index cards) EMS

T-S 8J6.10 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

1238

  1. אקול ואנא אבו אלפרג בן אבו נצר בן אלמשוש נע'
  2. אנני תסלמת מן מר ור שלמה הנשיא הגדול
  3. נשיא גליות ישראל ירום הודו ויגדל כבודו
  4. דינאר מצרי פי קבלי ודמתי חוב גמור ומלוה
  5. זקופה עלי אנסך לה בה מא ישתהי
  6. ודלך פי אכר אב שנת אתקמט לשטרות
  7. וכתבת כטי שאהד עלי

תרגום

T-S 8J6.10 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 8J6.10: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.