מכתב: T-S 8J6.10

מכתב T-S 8J6.10

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Petition in which the sender reports that a certain person (dhāt al-shakhṣ) had not come down from the citadel (al-qalʿa), and the ruler and Jamāl al-Dīn were busy with the arrival of Ibn al-Jawz (or perhaps Ibn al-Jawzī). In addition, R. Yehuda has gone out to the shop, and the payments for alimonies (presumably orphans staying with the writer) were incomplete, and he asks for relief. (Information from CUDL and Goitein's index cards) EMS

T-S 8J6.10 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. אלממלוך משתאק ואמא מא אשאר
 2. אליה מן גהה דאר אלשכץ פמא
 3. עדנא נסמע לה כבר ולם יעוד
 4. ינזל מן אלקלעה ואלמלך משג[ול
 5. וגמאל אלדין איצא בדכול בן אלגוזי (?)
 6. ואמא ר יהודה פקד כרג אלי
 7. אלדכאן ואלמסאול מן תפצל סידנא
 8. בסט אלעדר פי מא סירה פאן
 9. אלמזונות גאת נאקצה ובעצהא
 10. פלוס לעל תחצל ראחה ואלעוץ
 11. מן אללה תע ושלום אדונינו יגדל
 12. נצח סלה

תרגום

T-S 8J6.10 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J6.10: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.