מסמך משפטי: T-S AS 146.422

מסמך משפטי T-S AS 146.422

תיאור

Minute fragment from the top of a legal document. Location: New Cairo (בעיר אלקא[הרה]). Dated: either 1[44]1 or 1[47]1 Seleucid = 1129/30 CE or 1159/60 CE. (The עין of the decade is preserved, which is consistent with either ארבעין or סבעין.) AA