מסמך משפטי: T-S AS 146.413

מסמך משפטי T-S AS 146.413

תגים

תיאור

Small fragment from a ketubba in the hand of Halfon b. Menashshe ha-Levi (?). Only part of the dowry list is preserved. AA